Ryhdy
etanoliautoilijaksi!

Ilmastonmuutos ei odota. Tarvitaan nykyiseen autokantaan sopivia ratkaisuja liikenteen päästöjä pienentämään. Onneksi ratkaisu on olemassa: eFlexFuel-etanolipäivityssarja ja RE85-polttoaine.

Bensiiniauton päivittäminen etanolilla kulkevaksi on paitsi järkevää, myös helppoa ja edullista!

Osta etanolipäivitys Näin teet etanolipäivityksen

Usein kysytyt kysymykset

Millaiseen autoon voi tehdä etanolipäivityksen?

eFlexFuel-laitteisto voidaan asentaa suurimpaan osaan bensiiniautoista, joissa on sähköinen polttoaineenruiskutus. Laite ei sovellu diesel-moottoreihin tai suoraruiskutuksella toimiviin bensiinimoottoreihin.

Miten saan 200 euron arvoisen muuntotuen?

Vain ennen 1.1.2007 käyttöönotettu bensiiniauto on mahdollista muutoskatsastaa ja tällöin saada kertaluonteinen 200 euron arvoinen muuntotuki. Muuntotukea haetaan Trafilta muutoskatsastuksen jälkeen. Lue lisää aiheesta: eflexfuel.fi/muutoskatsastus

Mihin etanoliautoilun ympäristöystävällisyys perustuu?

eFlexFuel-laitteiston asentamisen jälkeen entiseen bensiinikäyttöiseen autoon voidaan jatkossa tankata myös RE85-korkeaseosetanolia, joka sisältää 80-85 % suomalaisesta jätteestä valmistettua etanolia. Korkea etanolipitoisuus RE85-polttonesteessä laskee autoilun fossiilisia päästöjä jopa 80 prosenttia.

Kuluuko RE85-polttoainetta enemmän kuin tavallista bensiiniä?

RE85:n energiasisältö on pienempi kuin bensiinin, jonka vuoksi sitä kuluu noin 28 % enemmän kuin bensiiniä. RE85:n edullisempi hinta kuitenkin takaa sen, että vaikka korkeaseosetanolia kuluukin bensiiniä enemmän, syntyy samalla kuitenkin säästöjä polttoainekuluissa.

Miten RE85-polttoaine antaa autoon lisätehoa?

RE85 on ympäristöystävällinen ja edullinen polttoaine – tehosta tinkimättä. RE85-korkeaseosetanolin oktaaniluku on aina yli 104. Oktaaniluku on arvo, joka kuvaa bensiinin puristuskestävyyttä eli ilmaisee kuinka hyvin bensiini kestää puristusta syttymättä itsekseen. Suurempi oktaaniluku kertoo suuremmasta puristuskestävyydestä. Liian pieni oktaaniluku puolestaan saattaa aiheuttaa moottorissa nakutusta eli polttoaineen syttymistä liian aikaisin.

Miten etanolipäivitys vaikuttaa auton kylmäkäynnistykseen?

Usein etanolilla kulkeva auto käynnistyy kylmälläkin aivan kuten bensiiniauto. Toisinaan etanoli voi kuitenkin jonkin verran heikentää auton käynnistymistä kylmissä sääoloissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että normaalin yhden käynnistyskerran sijasta voi joutua tekemään pari ylimääräistä käynnistysyritystä. Kylmäkäynnistysominaisuuksia voidaan parantaa käyttämällä moottorinlämmitintä tai lisäämällä RE85:n sekaan noin 5-10 % tavallista bensiiniä.

Paljonko eFlexFuel-laitteen asentaminen maksaa?

eFlexFuel-laitteen asentamisen hinta vaihtelee asennuspisteen tuntihinnan ja paikkakunnan sekä asennuksen haastavuuden mukaan. Yleensä asennus kestää tunnista kahteen.

Voiko eFlexFuel-laitteen asentaa itse?

eFlexFuel-laitteen mukana toimitetaan kuvitettu ja selkeä asennus- ja käyttöohjekirja. Jos sinulla on kokemusta autoista ja normaaleista autosähkötöistä, ei asennuksen pitäisi olla vaikeaa.

Tarvitseeko eFlexFuel-laitetta säätää?

eFlexFuel-laitetta ei tarvitse säätää. Laite on käyttövalmis heti asennuksen jälkeen. eFlexFuel-laitteissa polttoaineseos tunnistetaan etanolianturin avulla. Käyttäjän ei tarvitse itse tehdä minkäänlaisia toimenpiteitä polttoaineen tunnistamiseen.

Onko eFlexFuel-laite mahdollista myös poistaa autosta?

eFlexFuel-laite on mahdollista myös poistaa autosta ja palauttaa auto samaan tilaan kuin ennen etanolipäivityksen asennusta.

Etanoliautoilun myytit

Auton päivittäminen korkeaseosetanolilla toimivaksi herättää toisinaan ennakkoluuloja. eFlexFuel-laitteita valmistava StepOne Tech on testannut etanolilla autoilua noin 15 eri autolla viimeisien kuuden vuoden aikana. Kilometrejä on kertynyt yli miljoona. Näiden testikilometrien perusteella StepOne Tech on valmis murtamaan etanoliautoiluun liittyviä myyttejä.

Myytti 1: Tiivisteet ja polttoainelinjat rikkoutuvat etanolista

Tämä on ehkä yleisin etanolipäivitykseen liittyvä myytti. Kuitenkin laajamittaisten kokemusten ja havaintojen perusteella, tiivisteiden ja polttoainelinjojen rikkoutumista esiintyy vain alle 0,1 % autoista kahden vuoden sisällä etanoliin siirtymisestä. Tämänkään jälkeen etanolilla ei havaintojen perusteella näytä olevan minkäänlaista vaikutusta tiivisteiden tai polttoainelinjojen hajoamiseen.

StepOne Tech on myös tarkastellut tiivisteiden ja linjastojen kuntoa purkamalla sellaisten käytettyjen autojen linjastoja auki, joilla on ajettu noin 100 000 kilometriä etanolilla ja upottamalla pikaliittimiä etanoliin pitkiksi ajoiksi. Nämäkään tutkimukset eivät ole osoittaneet etanolia vahingolliseksi linjastoille, ei edes yli 20 vuotta vanhoissa autoissa.

Myytti 2: Polttoainepumppu ja suuttimet hajoavat etanolilla

Polttoainepumpun rikkoutumista etanolilla pelätään yleisesti. StepOne Techin havaintojen mukaan polttoainepumpun rikkoutumisen riski on alle 2 % ensimmäisen kahden vuoden aikana etanoliin siirtymisestä. Toisin kuin polttoainelinjasto, polttoainepumppu on kuluva osa, jota myydään Suomessa tuhansia vuosittain bensiinillä ja dieselillä kulkeviin autoihin. Pumppuja vaihdetaan toisin sanoen täysin riippumatta autossa käytetystä polttoaineesta.

Pumppuihin liittyvä pelko on siis turha yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: 2000-luvun vaihteen 1.6-litraisissa Volkswageneissa on käytössä VDO:n 1J0919087-pumppu, joka vaikuttaa olevan huono kestämään etanolia. Etanolilla ajoa varten tämän pumpun tilalle suositellaankin noin 100 euroa maksavaa korvaavaa Boschin 0 986 580 824-pumppua.

Mitä suuttimiin tulee, niin joitain ongelmia etanolikäytössä on havaittu 2000-luvun vaihteen Nissan Microissa käytetyissä valkorunkoisissa Hitachin A46-H02-suuttimissa. Muissa Nissanin suuttimissa tätä heikkoutta ei ole havaittu. Esimerkiksi Hitachin mustarunkoiset JS501-suuttimet (käytössä mm. Nissan Sunnyissä) on testattu kestämään etanolia erittäin hyvin, ja ne sopivatkin korvaamaan valkorunkoiset suuttimet tarvittaessa.

Myytti 3: Autoa ei saa käyntiin etanolilla

Etanolikäyttöisen auton käynnistyminen pakkasilla on yleinen huoli. Varhaiset eFlexFuelin mallit ja ensimmäisten sukupolvien tehdasvalmisteiset flexifuel-autot olivatkin huonoja käynnistymään etanolilla, ja autoja saattoi jäädä ruutuun jo pikku pakkasilla. Kylmäkäynnistymisen suhteen kehitys on kuitenkin ollut huimaa.

On totta, että etanolin kylmäkäynnistysominaisuudet eivät ole bensiinin veroiset. Korkeaseosetanolin höyrynpaine on bensiiniä pienempi alhaisemmissa lämpötiloissa. Toisin sanoen, se ei höyrysty pakkasella yhtä helposti kuin bensiini, jolloin helposti syttyvä ilman ja polttoaineen seos on vaikeampi saada aikaan. Nykyiset eFlexFuelin versiot ovatkin varustettu adaptiivisella kylmäkäynnistystoiminnolla, jonka tarkoitus on avustaa auton omaa kylmäkäynnistyslogiikkaa siten, että etanolin ominaisuudet on huomioitu ja auto käynnistyy myös Suomen haastavissa sääoloissa.

Kylmällä säällä autoa käynnistäessä moottorin esilämmitys on aina suositeltavaa riippumatta polttoaineesta. Lisäksi auton sytytysosien tulee olla huollettu asianmukaisesti: Heikkokuntoinen akku tai sytytystulpat heikentävät auton kylmäkäynnistysominaisuuksia merkittävästi. Vanhemmassa autossa polttoainesuuttimet voivat olla myös likaantuneet, mikä heikentää suuttimen ruiskutuskuviota ja polttoaineen höyrystymistä. Jos nämä asiat ovat kunnossa, myös etanolikäyttöinen auto lähtee talvikylmällä käyntiin eFlexFuelin kylmäkäynnistysavustuksen ansiosta.

Myytti 4: Moottori rikkoutuu etanolilla

Etanolilla ei ole havaittu yhteyttä moottorin hajoamiseen. Etanolilla on moottorin kannalta itse asiassa enemmän hyötyjä kuin haittoja. RE85 on yli 104 oktaanista polttoainetta. Etanolin hyödyiksi voidaan lukea pienentynyt nakutus- ja ylikuumenemisriski. Etanoli ei myöskään karstoita moottoria bensiinin tavoin.

eFlexFuel-laite on suunniteltu siten, että se ruiskuttaa polttoainetta moottorille juuri sopivan määrän oli tankissa sitten etanolia, bensiiniä tai mitä tahansa näiden sekoitusta. Näin paloreaktio on aina puhdas menemättä koskaan ns. laihalle tai liian rikkaalle. Tämä on erittäin tärkeää moottorin hyvinvoinnin kannalta, sillä moottorin käyminen liian laihalla voi vaurioittaa esimerkiksi auton pakoventtiilejä ja aiheuttaa moottoriremontin.

Markkinoilla on olemassa etanolipäivityslaitteita, jotka eivät huolehdi ns. stoikiometrisen paloreaktion säilyttämisestä. Tällaisen laitteen käyttäminen etanolin kanssa on riski. eFlexFuelilla moottorisi voi hyvin ja hyötyy etanolin korkeammasta oktaaniluvusta tehon ja väännön nousuna.

Myytti 5: Etanoli heikentää öljyn ominaisuuksia ja lyhentää huoltoväliä

Monesti pelätään, että etanoli heikentää öljyn voiteluominaisuuksia. StepOne Tech on testannut kuuden vuoden aikana 10 000–20 000 kilometrin öljynvaihtovälejä 1988–2010 vuosimallien etanolille päivitetyissä testiautoissa. Öljyn voiteluominaisuuksien ei ole havaittu heikkenevän. Nykyinen, vuonna 2010 käyttöönotetun SN-luokituksen (ILSAC GF-5) täyssynteettinen moottoriöljy onkin suunniteltu korkeamman etanolipitoisuuden polttoaineita silmällä pitäen ja öljyn happamuudensäätelyn lisäaineistusta on parannettu.

Laajamittaisten empiiristen havaintojen perusteella turvallinen huoltoväli etanolilla on 10 000 kilometriä. Jos autossa on käytetty longlife-huoltoväliä, on suositeltava huoltoväli tällöin 15 000 kilometriä. Yleisesti ottaen, öljyt tulisi vaihtaa aina 10 000 kilometrin välein polttoaineesta riippumatta, kun autolla ei ajeta pelkästään maantieajoa. Auton käyttöympäristö vaikuttaa öljyn ominaisuuksien heikkenemiseen. Hyvä nyrkkisääntö onkin vaihtaa öljyt sitä useammin, mitä lyhyempään ajoon autoa käytetään. Jos autolla ajetaan vuodessa lyhyitä pätkiä 5 000 kilometrin verran, olisi öljyt tällöin hyvä vaihtaa kerran vuodessa.

Myytti 6: Etanolilla autoilu tekee autosta tehottoman eikä säästä polttoainekustannuksissa

Etanoli ei laske auton tehoja, vaan päinvastoin se tuo hieman lisää tehoa ja vääntöä. eFlexFuel-laite pitää huolen siitä, että polttoainetta ruiskutetaan moottoriin oikein suhteessa sen hetkiseen polttoaineen etanolipitoisuuteen. Tällöin tehoa ja tai vääntöä syntyy hieman enemmän kuin bensiinillä ajettaessa.

Bensiiniin verrattuna etanolilla autoilu vähentää polttoainekustannuksia. Omat säästösi voit laskea tällä laskurilla